Ubytování Český ráj - U Dědka stylová dovolená v ČESKÉM RÁJI

Rekreační a platební podmínky

 • Potvrzení Vaší objednávky Vám přijde do 3 dnů na Vámi uvedený email. Naše odpověd bude obsahovat potvrzení rezervace vašeho pobytu, (případný návrh náhradního termínu), přesnou výši zálohy, variabilní symbol a čísla účtu pro zaslání zálohy. Tento potvrzený email s dokladem o zaplacení zálohy prosím vemte sebou a předložte při příjezdu.
 • Zálohová platba ve výši 50% je splatná do 14 dnů od obdržení tohoto našeho potvrzení jinak je rezervace neplatná a je automaticky stornována.

Vaše rezervace se stává platnou dnem připsání zálohy na náš účet.

Doplatek celé zbylé částky v hotovosti v den nástupu na ubytování.

 • V případě objednání ubytováním v temínu kratším než 21dní před nástupem na ubytování je nutné uhradit zálohu okamžitě. Platnou se rezervace stává v okamžiku připsání zálohy na náš účet.
 • Ubytování lze stornovat dle následujících podmínek - storno poplatek závisí na délce období před začátkem pobytu, kdy klient své storno oznámí:

Rezervace pokoje může být bezplatně stornována do 28 dnů před plánovaným termínem pobytu. Dále platí storno dle následující tabulky:

 • více jak 2 týdny před nástupem 30 % ze zálohy
 • více jak 1 týden před nástupem 60 % ze zálohy
 • méně než 6 dnů před nástupem 100 % ze zálohy

Poskytovatel ubytování se zavazuje v případě storna provést vyúčtování a nejpozději do 30 kalendářních dnů převést zbývající částku zpět zákazníkovi. Je však nutno uvést potřebné údaje pro zpětné zaslání zálohy.

 • U storna ze strany nás - ubytovatele, vracíme vždy částku celou. Storno pobytu z naší strany přichází v úvahu jen v případě vážných poruch na domě znemožňující pohodlné obývaní nebo v případě zásahu vyšší moci (přírodní katastrofy apod.) V takových případech vždy nabízíme kontakty na další ubytovatele v okolí.
 • V hlavní sezoně jsou upřednostňovány týdenní pobyty.
 • Rekreační poplatek obci z ubytování činí 15,- Kč/osoba/den, vybírá se pouze za osoby ve věku 18-70 let.
 • Cena za ubytování zahrnuje spotřebu el. energie, vody, užívání povlečení a ručníků, hygienické potřeby.
 • Zákazník je povinen svůj pokoj, hlavní objekt a další společné prostory zamykat.
 • Zákazník je zodpovědný za všechny škody, které způsobí on, nebo jeho doprovodné osoby a je povinen je uhradit v hotovosti v plné výši. U závažného poškození vybavení neváháme volat policii a věc řešit okamžitě na místě.
 • Zákazník v průběhu pobytu v objektu je povinen dodržovat pořádek a čistotu uvnitř objektu i v jeho okolí a po 22hodině zachovávat noční klid. Žádáme současně o bezpečný a účelný odběr vody a el. energie.
 • Zákazník zanechá pokoj v uklizeném a řádném stavu, tak jak jej přebral.
 • Na pokojích, ve společných prostorách a v celém areálu statku je ZAKÁZÁNO KOUŘENÍ! Děkujeme, že to budete respektovat.
 • PSÍ UBYTOVACÍ PODMÍNKY najdete zde... Pobyt psa je dovolen, ale je nutné jeho přítomnost předem nahlásit. Jiné zvíře je povoleno pouze na základě předchozí dohody.
 • Odesláním zalohové platby zákazník potvrzuje, že se seznámil s výše uvedenými body „Rekreačních a platebních podmínek" a že s těmito SOUHLASÍ.