Ubytování Český ráj - U Dědka stylová dovolená v ČESKÉM RÁJI

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Tento dokument popisuje, jakým způsobem používáme a zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Najdete zde také informace o tom, jak nás kontaktovat, pokud máte dotazy ohledně osobních údajů. Na jakékoliv otázky vám rádi odpovíme.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE:

Firma či jméno a příjmení: Kateřina BARTOŠKOVÁ – Usedlost U DĚDKA
Sídlo: Přepeřská 1807, Turnov, 511 01
IČO: 74089781
Telefon: 776 120 726
E-mail: info@mladostov.cz

JAKÝ TYP OSOBNÍCH ÚDAJŮ SHROMAŽĎUJEME?

Nejčastěji se jedná o následující údaje: Jméno, příjmení, E-mail, telefonní číslo a adresu trvalého pobytu. V případě potřeby i bankovní účet.

ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ DATA?

Shromažďujeme pouze osobní údaje nezbytné k vystavení daňových dokladů na poskytované ubytovací a doprovodné služby (zejména zálohové faktury případně celkové faktury).
Vaši e-mailovou adresu potřebujeme pro nezbytnou komunikaci a zasílání aktuálních informací ohledně stavu rezervace Vašeho pobytu.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLÍME S TŘETÍMI STRANAMI?

Jakékoliv Vaše shromážděné osobní údaje neposkytujeme a nesdílíme s jakoukoliv třetí stranou a slouží vyhradně pro naši interní potřebu.

Pokud jste navštívili naše webové stránky, tak shromažďujeme přes aplikace třetích stran informace o vašem počítači. Tyto údaje jsou anonymní. Nemohou vás identifikovat jako osobu a jsou využívána pouze k tvorbě statistik a jejich následné analýze.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracování osobních údajů bude z naší strany probíhat po dobu do ukončení Vašeho pobytu u nás.

JAKÁ VŠECHNA PRÁVA MÁTE V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

  • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
  • právo osobní údaje opravit či doplnit;
  • právo požadovat omezení zpracování;
  • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
  • právo požadovat přenesení údajů;
  • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
  • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut") v určitých případech; a
  • další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

JAK VYUŽÍVÁME COOKIES

Využíváme dva typy cookies. Naše vlastní, které slouží přímo pro běh našich webových stránek. Ukládáme oblíbené stránky nebo nabídky. Používáme také cookies třetích stran, které ukládají anonymně informace o návštěvě našeho webu. Ty pak mohou být využívány pro analytické nebo marketingové účely. Všechny informace v cookies, které ukládáme jsou anonymní.

JAKÉ BEZPEČNOSTNÍ POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH DAT POUŽÍVÁME?

Poskytovatel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

Ať žije DDRGDPR:)